2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Dostawy
15.06.2018
Dostawa autobusów pasażerskich.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - załączniki
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ ESPD)
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ, dodano dnia 02.07.2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ, dodano dnia 13.07.2018 r.
Zmiana treści SIWZ, dodano dnia 13.07.2018 r.
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, dodano dnia 18.07.2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ, dodano dnia 18.07.2018 r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, dodano dnia 30.07.2018 r.
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dodano dnia 20.08.2018 r.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych